تفاهم نامه ها

 

بسمه تعالی

 

تفاهم‏نامه همکاری علمی مجله سلامت معنوی و انجمن ایرانی روانشناسی

 

این تفاهم‏نامه فی مابین دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) و انجمن ایرانی روانشناسی و به منظور همکاری در انتشار نشریه مجله سلامت معنوی منعقد می‌گردد.

1ـ نشریه هر سال حداقل چهار شماره و به ‌زبان فارسی و خلاصه مقاله فارسی/ انگلیسی منتشر می‌شود. صاحب امتیاز نشریه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) بوده و

اهداف آن عبارتند از: گسترش و ارتقاء پژوهش در سطح کشور، کمک به ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققین این زمینه در ایران، انتشار نتایج پژوهشهای علمی.

2ـ امورعلمی نشریه را هیأت تحریریه، که نماینده انجمن علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان در آن عضو می باشد، انجام خواهند داد.

3ـ دفتر مجله سلامت معنوی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) خواهد بود و با مسئولیت مدیرمسئول اداره خواهدشد.

4ـ کلیه هزینه‌های آماده سازی نشریه اعم از هزینه‌های داوری، حق‌الزحمه ویراستاری، امور دفتری، صفحه آرایی،… برعهده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) خواهد بود.

5ـ هرگاه یکی از طرفین قرارداد مایل به فسخ آن‌ باشد بایستی تصمیم خود را حداقل شش‌ماه زودتر کتباً به‌ اطلاع طرف ‌مقابل برساند. در صورت توافق طرفین به ‏فسخ توافقنامه، نتیجه توسط دبیر انجمن یا مدیرمسئول مجله به‏ ‏دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی‏کشور اعلام شود. موسسه متقاضی حداکثر به مدت شش ماه از تاریخ فسخ توافقنامه فرصت دارد تا با تکمیل مدارک و ارسال به دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور، تقاضای اعتبار مستقل نماید تا مراحل ارزیابی نشریه صورت گیرد.

6ـ این قرارداد در 6 بند در دو نسخه به مدت سه سال تنظیم گردید و در تاریخ …………….. توسط دکتر سید علیرضا مرندی (مدیرمسئول مجله سلامت معنوی) و دکتر محمد علی مظاهری تهرانی (رئیس انجمن علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان) به امضاء رسید.

 

رییس انجمن ایرانی روانشناسی                          مدیرمسئول مجله سلامت معنوی     

  دکتر محمد حسین عبداللهی                                     دکتر سید علیرضا مرندی